Eremya Çelebi Kömürciyan’ın Gözüyle İstanbul Kapıları

Habibe KAZANCIOĞLU
2.444 1.726

Öz


Tarih boyunca şehirlerin iç güvenliğinin sağlanması kadar dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı güvenliğin sağlanması da önem arz etmiştir. Bu amaçla ilk ve orta çağda şehirleri dış tehlikelerden korumak için şehirlerin etrafına sağlam surlar inşa edilmiştir. Kurulduğu günden itibaren jeopolitik önemini
koruyan İstanbul, sürekli dış tehlikelerle karşı karşıya gelmiş şehir, bu tehlikelerden Roma ve Bizans dönemlerinde inşa edilen surlar sayesinde korunmuştur. Şehre giriş çıkışları sağlamak için bu surların çeşitli yerlerine kapılar açılmıştır.
Sur üzerinde açılan bu kapıların civarları daha önceki önemlerde olduğu gibi Osmanlı döneminde de sosyo-ekonomik hayatın en canlı olduğu yerler olarak önemini korumuştur.

Birçok seyyah ve tarihçinin eserlerine konu olan bu kapıların civarındaki yaşantı, XVII. yüzyılda İstanbul’da yaşamış olan Eremya Çelebi Kömürciyan tarafından açıklayıcı bilgiler ve renkli tasvirlerle anlatılmaktadır.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17828/yasbed.96701