Tefsire Etki Eden Kırâat Farklılıkları Bakımından Yûsuf Sûresi

Fatih CANKURT
2.156 797

Öz


Kur’ân-ı Kerîm, Hz. Peygamber’in sünneti ile beraber İslâm Dini’nin temelini oluşturan en önemli unsurdur. Bu unsurun her kesimden insanın anlayabilmesi, yaşayabilmesi için açıklanmaya, tefsir edilmeye ihtiyacı vardır. Bunun için
tefsir ilmi İslamî ilimler içerisinde önemli bir yer teşkil etmektedir. Kur’an tefsir edilirken onu en doğru biçimde anlayabilmek için indirilmiş olduğu toplumun sosyal ve coğrafi özelliklerinin dikkate alınma zorunluluğu olduğu muhakkaktır.
Kur’an okuyuşundaki farklılıkları ele alan kırâat ilmi de Tefsir’den ayrı düşünülemeyecek bir kaynaktır ki kırâat ilminin konusunu oluşturan okuyuş farklılıkları da Kur’an’ın indirildiği toplumun dil özellikleri ve bu özelliklere göre okumaya müsaade edilmiş olması ile ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada Kur’an’ın farklı okunuş biçimleri ve bu okuyuş biçimlerinin tefsire etkilerine örnek teşkil etmesi bakımından Yûsuf Sûresi ele alınmıştır.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17828/yasbed.40062