Sait Faik Abasıyanık’ın Eserlerinde Çalışma İlişkileri

Kutluğ Kağan KARAHAN
2.340 1.733

Öz


Çalışma ilişkileri, çalışmanın insanın hayatında en fazla zaman ve kaynak ayırdığı fenomen olması nedeniyle, günümüzün en önemli araştırma alanlarından biridir. Çalışma ilişkilerinin bugün bulunduğu noktayı anlamak içinse çalışma ilişkileri tarihi araştırmaları kritik bir noktada bulunmaktadır. Türkiye’de
çalışma ilişkilerinde bugünkü düzenlemelerin ve işçi-işveren ilişkilerinde gösterilen reflekslerin doğru analiz edilebilmesi için; Türkiye çalışma ilişkilerinde bugüne kadar ortaya çıkmış olan gelişmelerin tarihsel bir perspektife ele alınması ve geçmişten günümüze nelerin miras kaldığının irdelenmesi önemlidir.

Türkiye’de çalışma ilişkileri tarihi araştırmalarında bugüne kadar referans alınan kaynaklar genellikle resmi belgeler olmuştur. Ancak pek çok tarihçi edebi eserlerin yazıldıkları dönemi dolaysız olarak yansıtan bir kaynak olduğunu kabul etmektedir. Bu çalışmada Sait Faik Abasıyanık’ın eserleri incelenerek 2. Dünya Savaşı sırasında ve hemen sonrasında çok partili döneme geçiş zamanında çalışma ilişkilerine dair veriler toplanmaya çalışılmıştır. Sonrasında bu veriler döneme ait çalışmaların sonuçlarıyla karşılaştırılmış ve neredeyse tamamıyla birbirlerini doğruladıkları görülmüştür.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17828/yasbed.59633