Küreselleşen Emek Piyasalarında Yeni Bir Olgu: Yetenek Yönetimi

Aynur YUMURTACI
2.077 571

Öz


Küreselleşmenin hız kazanması ile organizasyonlar açısından başarıya ulaşmanın şartı da değişmektedir. Günümüzde farklılığın ve kalıcılığın temel unsuru yetenekli işgücünün kuruma çekilmesi, geliştirilmesi ve kurumda tutulması haline dönüşmektedir. Böylesine büyük bir rekabetin yaşandığı emek piyasalarında organizasyonların temel görevi etkin bir yetenek yönetimi sürecinin ortaya konabilmesidir. Başarılı bir yetenek yönetimi süreci ise, organizasyon içerisindeki tüm yetenek yöneticilerinin uygulayacağı aktif politikalarla sağlanmaktadır. Bu noktada organizasyon için en uygun yetenek yönetimi stratejisinin iş stratejileri ile birlikte belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmada yetenek yönetimi; taşıdığı önem, kurum içi işlerin, çalışanların yapısı ve tüm yetenek yöneticileri bakımından ele alınmaktadır. Ayrıca yetenek yönetiminin küresel emek piyasalarındaki durumu incelenmekte ve genel değerlendirmelerde de bulunulmaktadır.

Tam metin:

PDF
                                                                                                                        
                         Dergimiz ASOS Index ile taranmaktadır.