Cilt 4, Sayı 8 (2014)

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir PDF

İçindekiler

Makaleler

Özbekistan’da İslam, Siyasi Sistem ve Radikalizm PDF
Efe ÇAMAN, Kenan DAĞCI
Küresel Tüketici Kültürü Kavramıyla Birlikte Değişen Pazar Bölümlendirme Yaklaşımları: Uluslararası Pazarlama Literatürüne Bakış PDF
Ramazan NACAR, Nimet URAY
Osmanlı Adalet Sisteminde Bireysel Başvuru Hakkı PDF
Tunca ÖZGİŞİ
Osmanlı Dönemi Diyarbakır Hanları Üzerine Bir İnceleme PDF
Nursel KARACA KARACA
Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türk Edebiyatı’nda Tenkidin Genel Seyri PDF
Yasin BEYAZ
Üniversite Öğrencilerinin Girişimci Kişilik Özelliklerinin Değerlendirilmesi Yalova Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama PDF
Duygu * TALİH AKKAYA, Emel YILDIZ, Yasemin KOLDERE AKIN
1921 Maarif Kongresi’nin Türk Eğitim Tarihindeki Yeri Ve Önemi PDF
Erol KAPLUHAN
11 Eylül Sonrası ABD’nin Irak İşgali Sürecinde Hegemonya-Emperyalizm Tartışmalarına Eleştirel Bir Bakış PDF
Murat ALAKEL, Ahmet Safa YILDIRIM
Ankara-İzmir-İstanbul’da İşveren Ve Kendi Hesabına Çalışan Kadınlar (Kadın Girişimciler) Ve Swot Analizi İle Değerlendirilmesi PDF
Sevtap KESKİN
Küreselleşen Emek Piyasalarında Yeni Bir Olgu: Yetenek Yönetimi PDF
Aynur YUMURTACI
Yapısal İşlevselci Teori ve Toplumsal Tabakalaşma PDF
Kemal AYDIN


                                                                                                                        
                         Dergimiz ASOS Index ile taranmaktadır.