Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 4, Sayı 8 (2014) Osmanlı Adalet Sisteminde Bireysel Başvuru Hakkı Öz   PDF
Tunca ÖZGİŞİ
 
Cilt 4, Sayı 8 (2014) Osmanlı Dönemi Diyarbakır Hanları Üzerine Bir İnceleme Öz   PDF
Nursel KARACA KARACA
 
Cilt 4, Sayı 8 (2014) Özbekistan’da İslam, Siyasi Sistem ve Radikalizm Öz   PDF
Efe ÇAMAN, Kenan DAĞCI
 
Cilt 5, Sayı 9 (2015) Prof.Dr. Ahmed Yüksel Özemre’nin Tasavvufî Görüşleri Öz   PDF
Bilgihan KALKAN
 
Cilt 1, Sayı 2 (2011) Reklamlarda Toplumsal Cinsiyet Kavramı ve Kadın İmgesinin Kullanımı; Bir İçerik Analizi Öz   PDF
Duygu Dumanlı
 
Cilt 4, Sayı 7 (2014) Risk Yönetim Organizasyonu Aşamalarının Değerlendirilme Yöntemleri Öz   PDF
Azer Feyzullayev
 
Cilt 5, Sayı 9 (2015) Sadık Rüyaların Fütürolojiye Katkısı: Sahabe Örneği Öz   PDF
Ali SEYYAR
 
Cilt 5, Sayı 10 (2015) Sağlık Sektöründe Bir İş Analizi Uygulaması Öz   PDF
Selami ÖZCAN, Haci Yunus TAŞ, Yaprak BOYSAN
 
Cilt 5, Sayı 10 (2015) Sait Faik Abasıyanık’ın Eserlerinde Çalışma İlişkileri Öz   PDF
Kutluğ Kağan KARAHAN
 
Cilt 3, Sayı 5 (2013) Şer'i Hükümlerin Ta'lili ve İbadetlerde İçtihat Meselesi Üzerine Öz   PDF
Mehmet Özkan
 
Cilt 1, Sayı 2 (2011) Sinemada Ürün Yerleştirme ve Asmalı Konak Hayat Filmi Öz   PDF
Bora Çavuşoğlu, Ece Baban, Ürün Anıl Özdemir
 
Cilt 1, Sayı 1 (2011) Siyer Yazıcılığında Abbas Portresinin Oluşumuna Abbasilerin Etkisi Öz   PDF
Mehmet Azimli
 
Cilt 1, Sayı 1 (2011) Sosyal Sorumluluk Kampanyalarının İkna Sürecinde Sosyal İçerikli Reklamların Kullanımı: Bir Çözümleme Örneği Öz   PDF
Öykü Ezgi Yıldız, Ceyda Deneçli
 
Cilt 1, Sayı 2 (2011) Soyut Sanatta "Işık-Renk" Olgusu Öz   PDF
Ayhan Çetin
 
Cilt 4, Sayı 8 (2014) Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türk Edebiyatı’nda Tenkidin Genel Seyri Öz   PDF
Yasin BEYAZ
 
Cilt 1, Sayı 1 (2011) Tarihsel Perspektifte Muhasebenin Doğuşunu ve Gelişimini Etkileyen Faktörler Öz   PDF
Ahmet Gökgöz
 
Cilt 1, Sayı 2 (2011) Tarihsel Roman ve Amin Maalouf'un Semerkant'ı Öz   PDF
İrfan Atalay
 
Cilt 2, Sayı 3 (2012) TBMM ve Divan-ı Harp Mahkemesi Tutanaklarına Göre "Kubilay Olayı" Öz   PDF
Barış Ertem
 
Cilt 5, Sayı 10 (2015) Tefsire Etki Eden Kırâat Farklılıkları Bakımından Yûsuf Sûresi Öz   PDF
Fatih CANKURT
 
Cilt 1, Sayı 2 (2011) Trakya Üniversitesindeki Almanca Öğretmeni Adaylarının Almancadaki "Es" Kelimesinin Anlam Özelliklerini Fark Edebilme Seviyeleri Öz   PDF
Sevinç Sakarya Maden, Selma Akol, Recep Baltaş, Fatma Çağırgan, Aylin Öztürk
 
Cilt 3, Sayı 5 (2013) Tüketicilerin Algıladıkları Risklerin Azaltılmasında Pazar Eksperlerinin Rolü Öz   PDF
Dursun Yener
 
Cilt 3, Sayı 6 (2013) Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta Vicdani Ret Öz   PDF
Alper Kasımoğlu
 
Cilt 4, Sayı 7 (2014) Türk İşletme Dünyasından Muhasebe Barter Uygulamaları ve Örnekleri Öz   PDF
Cevdet Kızıl, Şadi Evren Şeker, Tamer Avarkan
 
Cilt 1, Sayı 2 (2011) Türk Sosyolojisinde Yeni Arayışlar: Beden Sosyolojisi Üzerine İlk Kitap Öz   PDF
Fahri Çakı
 
Cilt 1, Sayı 1 (2011) Türk-İslam Devletlerinde İnsan Hakları Konusunda Örnek Uygulamalar Öz   PDF
Alaeddin Çetinkaya
 
Toplam 115 ögeden 76 - 100 arası << < 1 2 3 4 5 > >> 


                                                                                                                        
                         Dergimiz ASOS Index ile taranmaktadır.