Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 3, Sayı 6 (2013) Türkiye Sermaye Piyasalarında Kaydi Sistem Uygulamaları Öz   PDF
Filiz Sancak, Eyüp Bastı
 
Cilt 3, Sayı 5 (2013) Türkiye ve Brics Ülkelerinin Yabancı Yatırım Endeksleri Açısından Karşılaştırılması Öz   PDF
Yılmaz Onur Ari
 
Cilt 2, Sayı 4 (2012) Türkiye'de Din Eğitimi ve Toplumsal Beklentiler -Konya Örneği- Öz   PDF
Yusuf Batar
 
Cilt 5, Sayı 10 (2015) Türkiye’de 1923- 1960 Yılları Arasında Kapatılan Siyasi Partiler Öz   PDF
Süzan ÜNAL
 
Cilt 5, Sayı 9 (2015) Türkiye’de Ar-Ge, Patent ve Ekonomik Büyüme İlişkisi (1970-2012) Öz
Mehmet KARAKAŞ, Mehmet ADAK
 
Cilt 4, Sayı 7 (2014) Türkiye’de Cumhuriyet’in İlanından Günümüze Uygulanan Nüfus Politikaları Öz   PDF
Elif Yüsel Oktay
 
Cilt 5, Sayı 9 (2015) Türkiye’nin Sınıraşan Sular Sorunu Öz   PDF
Ramazan ERDAĞ
 
Cilt 4, Sayı 7 (2014) Understanding The Factors That Shaped The Negative Image Of Turks In Europe And Its Effects On Turkey’s EU Membership Öz   PDF
Serpil Öztürk
 
Cilt 4, Sayı 8 (2014) Üniversite Öğrencilerinin Girişimci Kişilik Özelliklerinin Değerlendirilmesi Yalova Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama Öz   PDF
Duygu * TALİH AKKAYA, Emel YILDIZ, Yasemin KOLDERE AKIN
 
Cilt 4, Sayı 8 (2014) Yapısal İşlevselci Teori ve Toplumsal Tabakalaşma Öz   PDF
Kemal AYDIN
 
Cilt 2, Sayı 3 (2012) Yazınbilim Bağlamında İzedebiyat Sitesinin İncelenmesi Öz   PDF
Hikmet Asutay, Serap Çınar
 
Cilt 2, Sayı 4 (2012) Yeni (Duyuşsal) Reklam İletileri Bağlamında "Göstergeleri" Okumak: Göstergebilimsel Yöntemden Yararlanarak Bir Reklam İletisi Çözümlemesi Öz   PDF
Cihan Becan
 
Cilt 2, Sayı 4 (2012) Yeni Ortaöğretim Fizik Programının Günlük Hayatla İlişkilendirilmesinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Öz   PDF
Bekir Tanuğur, F.O Bekiroğlu, Cem Gürel, Erol Süzük
 
Cilt 1, Sayı 2 (2011) Yerel Yönetimler Arası İşbirliği Modelleri: Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerindeki Yerel Yönetim Birlikleri Üzerine Bir İnceleme Öz   PDF
Gökhan Zengin
 
Cilt 1, Sayı 1 (2011) Yönetimden Yönetişime: Kavramsal Bir Bakış Öz   PDF
Yahya Fidan
 
Toplam 115 ögeden 101 - 115 arası << < 1 2 3 4 5 


                                                                                                                        
                         Dergimiz ASOS Index ile taranmaktadır.